Headquarters

11F, Jiulian Bldg, 213 Baoshan North Rd,

Guiyang, Guizhou, CHINA  550004

Tel: +86 851 86780702 / 86780703

Fax: +86 851 86780950 / 86780960

E-mail: marketing@jsirocktools.com

Guiyang Plant

1002 Dongbai Rd, Wudang District,

Guiyang, Guizhou, CHINA  550018

Tel: +86 851 86270280

Jiangsu Plant

8 Kunlun South Rd, Huaian Industrial Park,

Huaian, Jiangsu, CHINA  223005

Follow us on SNS

CONTACT US

LOCATIONS

Headquarters

Tel: +86 851 86780702 / 86780703 / 86780705 / 86780712

Fax: +86 851 86780950 / 86780960

E-mail: marketing@jsirocktools.com

Add: 11F, Jiulian Building, 213 Baoshan North Road,

Guiyang, Guizhou, CHINA  550004

International Sales

Tel: +86 851 86780702 / 86780703 ext. 8038

Fax: +86 851 86780950

E-mail: marketing@jsirocktools.com, export@jsintl.com.cn

Domestic CHINA Sales

Tel: +86 851 86780705 / 86780712 ext. 8028

Fax: +86 851 86780960

E-mail: sxy@jsirocktools.com, gnservice@jsintl.com.cn

Plants

Guiyang

Tel: +86 851 86780280

Fax: +86 851 86780280

E-mail: marketing@jsirocktools.com

Add: 1002 Dongbai Road, Wudang District,

Guiyang, Guizhou, CHINA  550018

Jiangsu

E-mail: marketing@jsirocktools.com

Add: 8 Kunlun South Road,Huaian Industrial Park,

Huaian, Jiangsu, CHINA  223005

Message sent

We will contact you soon.

X
Get in touch with JSI and let us connect.